10.10.10hair
!*Bliss Hair*! Abigail Hair (Gift) // free
slurl.com/secondlife/Gown/208/123/365

glasses
Black and White Horse Glasses // lucky letter
slurl.com/secondlife/GROWL/10/27/27

outfit
Aimesi Fashion Group Gift Pullover+ Leggins // free Group gift
slurl.com/secondlife/ICON%20Lifestyle%20II/36/231/22

bag
[GRACE]Crocodail Boston Bag_LB*Septem Essentia*:My Product // lucky letter
slurl.com/secondlife/japan%20canvas/91/163/32

No hay comentarios.:

Publicar un comentario