19.9.10


hair
!*Bliss Hair*! Bellina Hair // free
slurl.com/secondlife/MODAVIA/70/213/22

shirt/dress
E'Dior- Gift Comfort // free
slurl.com/secondlife/MODAVIA/58/238/22

pants
CHANTKARE BAG / TAILORED PINSTRPE PANT 2010 // free
slurl.com/secondlife/MODAVIA/94/162/22

gloves
Sonatta Morales *8* Snow Leopard // free
slurl.com/secondlife/MODAVIA/59/221/22

shoes
[CheerNo] FioreSHOES Caramel // free
slurl.com/secondlife/MODAVIA/160/168/22

No hay comentarios.:

Publicar un comentario